Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

OBS! Telefon- og videokonsultasjon koster det samme som vanlig konsultasjon med fremmøte. 

Vi har stort sett ikke kapasitet til å besvare E-konsultasjoner i arbeidstiden, og man må forvente at man derfor må betale kvelds-/helgetakster for dette. Se under hva dette innebærer. 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min, repeteres per påbegynte 15 min
10
Sykebesøk på dagtid/kveld
223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud
59
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist
59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
67
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
102
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
145
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
650
Enkel legeattest
200 (150 ved samtidig legetime)
Beskrivelse
Gratis
Legeerklæring ved fritidsdykking/ Røykdykkere/ Fallskjerm
1250
Legeerklæring til fosterforeldre/ Bufetat/ adopsjon
300
Legeerklæring ved TT-kort (transport funksjonshemmede)
400
Attest på ikke-gjennomført reise
200
Kickboksin og tilsvarende
600
Bekreftelse på ultralydtermin
150
Helbredserklæring
300
Norsk-amerikansk studentutveksling
1200
Legeerklæring til parkeringstillatelse
400
Motorsport
650
Misjonsselskapene utreise/ hjemkomst
800
Aspirant på politihøyskole og tilsvarende
750
For alle overnevnte attester gjelder disse takstene. Pris for konsultasjon kommer i tillegg. Alle øvrige attester prises etter medgått tid.