Tjenester & priser

Her finner du alle våre tjenester og priser.

Legeerklæring / Andre tjenester

Legeerklæring ved søknad om førerkort
650
Enkel legeattest
150 (100 ved samtidig legetime)
Beskrivelse
Gratis
Legeerklæring ved fritidsdykking/ Røykdykkere/ Fallskjerm
1250
Legeerklæring til fosterforeldre/ Bufetat/ adopsjon
300
Legeerklæring ved TT-kort (transport funksjonshemmede)
400
Attest på ikke-gjennomført reise
200
Kickboksin og tilsvarende
600
Bekreftelse på ultralydtermin
150
Helbredserklæring
300
Norsk-amerikansk studentutveksling
1200
Legeerklæring til parkeringstillatelse
400
Motorsport
650
Misjonsselskapene utreise/ hjemkomst
800
Aspirant på politihøyskole og tilsvarende
750
For alle overnevnte attester gjelder disse takstene. Pris for konsultasjon kommer i tillegg. Alle øvrige attester prises etter medgått tid.

Alle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening