Ansatte

Bli bedre kjent med de ansatte ved Horten Legesenter AS. Her kan du også gi tilbakemelding til din fastlege og besvare spørreskjema om legekontoret.

Britt Jørstad Bryne

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Liz Yvonne Andersen

Fastlege, spesialist i allmennmedisin

Kees Niklas Ihlhaug

Fastlege

(har vikar fra 01.3. til 31.08.22)

Ksenia Søberg

Fastlegevikar for dr Ihlhaug fra 07.03. til 31.08.22

Ylberza Osmani

LIS1-lege (tidligere kalt turnuslege)

Hege Bettum Kalager

Helsesekretær

Hilde From

Helsesekretær

Tania Melissa Hast

Helsesekretær

Horten Legesenter AS