Nyheter

Her kommer alt av nyheter angående Horten Legesenter AS

Legekontoret 02.10.2020

Influensavaksine

Det blir litt annerledes organisering av influensavaksinering i år. Vi ønsker ikke pasienter inn på kontoret uten time, og drop-in utgår derfor i år.  Frem til 1. desember er vaksinen forbeholdt de med forhøyet risiko for alvorlig sykdom. For vaksine kan man bestille time ved å gå inn på "kontakt legekontoret" eller ringe. 

Dette er risikogruppene:

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til: